Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Augstākie mācību rezultāti 2018./2019.m.g.1.semestrī

 

Nr. Klase Vārds, uzvārds Vidējais vērt. 
1. 5.a Ramona Tīruma 9,50
2. 5.b Emma Herta Dommere  9,00
3. 6,b  Samanta Ceirule 9,00
4. 6.b Lilu Kola Mertena 8,80
5. 5.a Katrīna Kalniņa 8,50
6. 5.a Helvijs Joksts 8,42
7. 5.a Daniēla Trēde 8,42
8. 8.a Reinis Zvirbulis 8,35
9. 6.a Voldemārs Spunde 8,33
10. 7.a Katrīna Ungure 8,25
11. 5.a Viesturs Kokins 8,25
12. 5.a Paula Nikolājeva 8,25
13. 6.b Arvis Pļaviņš 8,20
14. 7.a Marta Mārtinsone 8,19

 “TOP – 3” mācībās 1.semestrī 5.-9.klasēs

 Vieta Klase Vidējais vērtējums ballēs
 1. 5.a 7,13
 2. 7.a 7,02
 2. 8.a 7,02
 3. 5.b 6,70

pateiciba1
pateiciba1

4.a klases skolēni  23.janvārī piedalījās konkursā “Dari-Radi”. Mūsu skolas radošās idejas realizēja un zināšanas pārbaudīja:

  1. Karlīna Barkane
  2. Nora Levāne
  3. Tīna Freimane
  4. Aleksis Tīrums

Komanda ieguva 4.vietu!

Paldies 4.a klases audzinātājai Valentīnai Celmiņai un audzēkņiem par ieguldīto darbu!

 

 

 

 

 

 

Skolēnu rezultāti novada olimpiādēs

Bioloģijas olimpiādē - Raimonds Rudzītis - atzinība. Paldies skolot. I.Pabērzai.

Matemātikas olmpiādē - Rems Gastons Dzeguze 5.kl. - 3. vieta 

                                                 Ramona Tīruma 5.kl -atzinība

                                        Voldemārs Spunde 6.kl. - 2. vieta

                                        Samanta Ceirule  6.kl. atzinība

                                        Kristaps Jansons - atzinība. Paldies skolot. S. Krūmiņai, Z. Lilinfeldei

Angļu valodas 7. -8. kl. olimpiādē - Lizete Vecvagare 8. kl. - 1. vieta. Paldies skolot. A. Sprūģei

                                                                      Julians Tipaldi 7.kl. - 3. vieta. Paldies skolot. I. Būmanei

Vācu valodas 8. kl. olimpiādē - Reinis Zvirbulis - 2. vieta

                                                             Aleksandra Šatalova - 3. vieta. Paldies skolot. R. Remesei

Ģeogrāfijas olimpiādē               Sintija Ozolniece 7.kl.  - 2. vieta

                                                  Sandis Jauzems 8.kl. - 2. vieta. Paldies skolot. I. Būmanei

Mākslas olimpiādē -                  Lorete Sergejeva 3. kl.  - 2. vieta

                                                  Nellija Saulīte 5. kl. - 3. vieta

                                                 Linda Zvēra 8. kl. -  atzinība

                                                 Elza Elīza Nordena 9. kl. - 1. vieta. Paldies skolot. I.Kuplei

lepojamies ar mūsu skolas 2. - 4. klašu skolēnu panākumiem novadā latviešu valodas olimpiādē un 1. klašu skolēnu veikumu kombinētajā olimpiādē.

Latviešu valodas olimpiādē - Keita Pīra 2.kl.  - 3. vieta Paldies skolot. G. Oknovai

                                              Madara Lobodinska 2.kl.- atzinība Paldies skolot. I.Orbidānei

                                              Loreta Sergejeva 3. kl. - 1. vieta.  Paldies skolot. G. Oknovai

                                              Santa Jurēvica 3. kl. 2. vieta.  Paldies skolot. G. Oknovai

                                              Tīna Freimane 4. kl. - 1. vieta.  Paldies skolot. V. Celmiņai

                                              Adriana Lagzdiņa 4. kl.   - 2. vieta.  Paldies skolot. T. Balodei

                                              Raimonds Ansons 4.kl. - 3. vieta. Paldies skolot. V. Celmiņai

Kombinētajā olimpiādē -       Evelīna Mironoviča 1. kl. 2. vieta. Paldies skolot. Z. Zvirbulei

                                              Leo Štegmanis 1.kl. - 3. vieta. Paldies skolot. R. Miklaševičai

 

 Paldies skolēniem, skolotājiem, vecākiem!

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas