Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Augstākie mācību rezultāti 2018./2019.m.g.1.semestrī

 

Nr. Klase Vārds, uzvārds Vidējais vērt. 
1. 5.a Ramona Tīruma 9,50
2. 5.b Emma Herta Dommere  9,00
3. 6,b  Samanta Ceirule 9,00
4. 6.b Lilu Kola Mertena 8,80
5. 5.a Katrīna Kalniņa 8,50
6. 5.a Helvijs Joksts 8,42
7. 5.a Daniēla Trēde 8,42
8. 8.a Reinis Zvirbulis 8,35
9. 6.a Voldemārs Spunde 8,33
10. 7.a Katrīna Ungure 8,25
11. 5.a Viesturs Kokins 8,25
12. 5.a Paula Nikolājeva 8,25
13. 6.b Arvis Pļaviņš 8,20
14. 7.a Marta Mārtinsone 8,19

 “TOP – 3” mācībās 1.semestrī 5.-9.klasēs

 Vieta Klase Vidējais vērtējums ballēs
 1. 5.a 7,13
 2. 7.a 7,02
 2. 8.a 7,02
 3. 5.b 6,70

pateiciba1
pateiciba1

4.a klases skolēni  23.janvārī piedalījās konkursā “Dari-Radi”. Mūsu skolas radošās idejas realizēja un zināšanas pārbaudīja:

  1. Karlīna Barkane
  2. Nora Levāne
  3. Tīna Freimane
  4. Aleksis Tīrums

Komanda ieguva 4.vietu!

Paldies 4.a klases audzinātājai Valentīnai Celmiņai un audzēkņiem par ieguldīto darbu!

Skolēnu rezultāti novadaolimpiādēs

Bioloģijas olimpiādē - Raimonds Rudzītis - atzinība. Paldies skolot. I.Pabērzai.

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas