Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Šreks un ēzelītis arī gaida Ziemassvētkus!

20181210_121021 (1)
20181210_121021 (1)
20181210_100522 (1)
20181210_100522 (1)

20181210_120911 (1)
20181210_120911 (1)
20181210_121030 (1)
20181210_121030 (1)

 

 

10.decembrī pie Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolas 1.-4.klašu audzēkņiem viesojās leļļu teātris. Galvenie varoņi Šreks un ēzelītis iepriecināja skolēnus ar interesantu izrādi un koncertprogrammu. Skolēni kopā ar lugas varoņiem dziedāja Ziemassvētku dziesmiņas, kustējās dejas ritmos un labprāt atbildēja uz dažādiem jautājumiem par Ziemassvētkiem. Skolu jau 10.decembrī piepildīja Ziemassvētku dziesmu skaņas, kuras ikvienam lika apzināties Ziemassvētku tuvošanos.

Pasākums tika finansēts ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu, un ar šo koncertprogrammu “Šreks un ēzelītis dejā lec” noslēdzām 1.semestra iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumus.

 

Pēdas sniegā 

20181122_131253 (1)
20181122_131253 (1)
20181122_115112 (3)
20181122_115112 (3)

 

 

 

 

 

 

 

Kam pieder noslēpumainās pēdas sniegā? Dabas pētnieks Darviņs 22.novembrī devās pie Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolas pirmās un otrās klases skolēniem, lai to kopīgi noskaidrotu. Mazie klausījās, izteica minējumus, mēģināja iztēloties šo noslēpumaino viesi, kurš samulsināja pat dabas pētnieku. Tāda noslēpumaina aina tika uzburta teātra izrādē “Nenotikušais atklājums”. Aktieris ar savu tēlojumu bērnos radīja ziņkāri, rosināja klausīties stāstījumā, lai bērni paši mēģinātu atklāt šo noslēpumu. Tomēr nenākas viegli mazajiem uzminēt noslēpumaino viesi, tādēļ lugas izskaņā visi nolemj, lai noslēpums paliek neatklāts. Vērojot skolēnu aktīvo iesaistīšanos, bija prieks dzirdēt skolēnu izteiktos minējumus, prieks par bērnu aktīvo līdzdarbošanos. Izrādes mērķis bija mazos skatītājus ieinteresēt, aktierim tas tiešām izdevās. Ja izrādes sākumā skolēni bija klusi, mazliet bikli, tad jau pēc 10 min situācija mainījās, un zālē notika aktīva līdzdarbība.

Pēc izrādes skolotāji aizdomājās par to, ka lasīšanas stundās šāda stāsta vai pasakas izspēles metode bērnos vairāk radīs interesi par grāmatām, bērnos raisīs atvērtību un iedrošinās ikvienu.

Izrādi skolēni skatījās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas 2.teātris

Īsi pirms Latvijas simtgades,15.novembrī, Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskolas 8.un 9.klases audzēkņi devās uz Nacionālo teātri, lai noskatītos netradicionālu teātra izrādi “Tikšanās vieta: 2.pilsētas teātris”. Izrāde piedāvāja skatītājiem iejusties Valsts dibināšanas dienā -100 gadus seno notikumu atmosfērā.

Pēc izrādes savās emocijās un pārdomās dalījās 8.a klases skolēni. Daudzi skolēni pozitīvi vērtēja iespēju interesantā veidā klausīties izrādi, ar austiņu palīdzību, kas deva iespēju skolēniem izvēlēties runātāja attieksmi, balss stilu un intonāciju. Daži šo pasākumu pielīdzināja vēstures stundai, uzsverot, šādi izzinot vēstures faktus, mācītos ikviens, pat lielākais sliņķis. Meitenes vairāk uzsvēra, ka izrādes komentāri palīdzēja uztvert tā laika vēsturisko situāciju un noskaņu, savukārt zēniem patika komentāru dažādība, reizēm smieklīgais un nenopietnais radīja izklaidējošu gaisotni.

Izrāde skolēni noskatījās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

 

Kultūras dienas Tukumā 

IMG_0018
IMG_0018

No 15.oktobra līdz 17.oktobrim notika Kultūras dienas Tukumā, kuras finansiāli atbalstīja Tukuma novada Dome, dāvinot iespēju skolēniem iepazīties ar teātra izrādēm dažāda vecuma skolēniem. Pēc izrādēm skolēniem bija radīta iespēja orientēties Tukuma laikā un telpā. Klases kolektīviem bija piedāvātas plašas Tukuma muzeju sagatavotas programmas dažādās vietās. Muzeja apmeklējumi tika finansēti no valsts iniciatīvas “Latvijas skolas soma”. Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās muzeju piedāvātajās programmās. Piedāvājums bija daudzveidīgs, priecēja, ka muzeja darbinieki ļoti profesionāli bija sagatavojuši uzdevumus dažāda vecuma skolēnu auditorijai.

Tukuma Mākslas muzeju apmeklēja 6.klases un 7.klases skolēni, kuri pēc tam, rakstot atsauksmes, minēja daudz interesantu faktu par tukumnieku Leonīdu Āriņu. Skolēniem izbrīnu radīja šī mākslinieka nesavtība, drosme, kas palīdzēja nosargāt daudz mākslas darbu no iznīcības.
2.b klases kolektīvs kopā ar audzinātāju I.Orbidāni devās uz Pils torni. Pēc audzinātājas teiktā, skolēniem īpaši ir patikusi spēle par Tukumu. Izspēlējušies uz nebēdu!
Krāsaino un silto rudens dienu pilnībā izbaudīja 5.a un 8.a klase, skolēni devās pārgājienā uz Durbes pili un parku. Viņi apmeklēja un iepazina pils telpas, orientējās telpās un piedāvātajā informācijā, centās “caur redzēto un dzirdēto” atšķirt patiesos faktus no mītiem. Daudz noslēpumu, leģendu glabā Durbes pils parks, kurš sagaidīja skolēnus ar krāsaino lapu paklāju un mistiskajām vietām. Skolēni bija pārsteigti – tepat līdzās ir bijuši vēsturiski notikumi, kuri ietekmējuši Latvijas valsts attīstību. Kāds klusi pie sevis noteica: “Redz kā, skrienam pa pasauli, bet tepat līdzās mums ir tik daudz interesanta, vēl neizpētīta, nezināma. Kaut kas neticams! Jāsāk būs ar savas sētas izpēti!”
Imants Ziedonis ir teicis, ”katrai mājai ir savs starojums…”, šoreiz skolēni izjuta savas pilsētas kultūrvēsturisko starojumu, kas saglabājies katrā nelielajā Tukuma ieliņā, katrā senās mājas lievenī, simtgades ozolos un kalnainajos pauguros.

 

“Čomiņi” Upīšos! 

DSCF7721
DSCF7721
 
DSCF7726
DSCF7726
 
DSCF7732
DSCF7732
 
DSCF7735
DSCF7735

29.oktobrī Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolā viesojās Goda teātris no Liepājas ar izrādi „ Čomiņi”. Valsts iniciatīvas „ Latvijas skolas soma” ietvaros tā bija iespēja 6.un 7.klašu skolēniem bezmaksas šo izrādi noskatīties. Izrāde  bija par pusaudžu savstarpējām attiecībām, atslēgas vārds – draudzība. Skolēni, skatoties izrādi, centās saprast, kas tad ir draudzība, vai protam draudzēties un novērtēt savus draugus.

Izrādē notikumi risinājās spraigi, atklājot mūsdienīgas situācijas jauniešu sabiedrībā. Aktieri veiksmīgi iejutās tēlos, atveidojot pusaudžu ikdienas uzvedības un runas kultūru.

Skolēni ar interesi vēroja, ar patiesām emocijām reaģēja uz notikumu attīstību. Pēc izrādes 7.a klases skolēni atklāja savas izjūtas. Viņi bija pārsteigti par aktieru tiešumu un atklātību, pārsteigti par to, ka teksti un uzvedība tika parādīta bez “izpušķojumiem”. Skolēni atzina, ka šādas izrādes ir nepieciešamas, lai reizēm pavērotu savu izturēšanos un komunikāciju no malas.

 

Radošās darbnīcas “Jāņtārpiņi un “Kukaiņi”

Novembris Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskolā iesākās ar radošajām darbnīcām 3.-5.klasēm.Kopā ar skolēniem darbojās projekta speciālistes no SIA “ASPIRED” - Egita Želve un Ineta Gūtmane.

 Radošās darbnīcas bija saistītas ar Latvijas daudzveidīgo un neparasto kukaiņu pasauli. Skolēni, atraktīvi darbojoties, iepazina jāņtārpiņa spīdēšanas noslēpumu, paši izveidoja savu jāņtārpiņu. Īsts komandas un sacensību gars parādījās radošajā darbnīcā “Kukaiņi”, kurā skolēnu izveidotajiem kukaiņiem- pašgājējiem tika sarīkotas nelielas skriešanās sacensības. Radošo darbnīcu vadītājas ļoti prasmīgi teoriju sasaistīja ar praktiskajām nodarbēm. Skolēni atzina, ka laiks paskrējis ļoti ātri un šādā veidā – darbojoties, veidojot un pētot - viņi iemācītos pat sarežģītas lietas.

Radošās darbnīcas veiksmīgi iekļāvās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” saturiskajā jomā – Latvijas daba un kultūrainava.

 

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Pasākumi Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolā:

OKTOBRIS

NOVEMBRIS

DECEMBRIS

 

 

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas