Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece izglītības jomā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

 

Sasniedz savu mērķi!

2019.gada 16.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Tukuma E.Birznieka - Upīša 7.klašu skolēni līdzdarbojās karjeras attīstības atbalsta nodarbībā “Sasniedz savu mērķi”. Tās mērķis - veicināt skolēnu izpratni par aktuāliem karjeras jautājumiem mērķu sasniegšanā un karjeras attīstībā, ņemot vērā savas spējas, īpašības un vajadzības.

Diskusijā ar nodarbības vadītāju skolēni īpašu uzmanību pievērsa šajā vecumposmā aktuālajām karjeras vajadzībām.

Skolēni  Rutas Silapēteres vadībā, izmantojot spēļu un diskusiju metodes, pārdomāja savus dzīves mērķus un soļus, kā tos sasniegt. Pārrunāja, kuri resursi var palīdzēt mērķu īstenošanā, kā arī noskaidroja sekmīga cilvēka pazīmes. 

Grupu darba laikā skolēni izmantoja metodiku “Tava profesija”, izvēloties profesijas, kurās varētu strādāt nākotnē, jo kā teicis V. Disnejs: “Tu vari sasniegt to, ko tu vari iztēloties”. Skolēniem, prezentējot izvēlēto profesiju, īpaši tika uzsvērtas katras profesijas atbildības.

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere

 

c9e61676-dc58-410d-81b3-37fc0a329d14 (1)
c9e61676-dc58-410d-81b3-37fc0a329d14 (1)
    
567cae40-3fde-4e9d-8029-92383d7e593b
567cae40-3fde-4e9d-8029-92383d7e593b

37a7bec6-f57a-461e-81ae-8ec079a41953
37a7bec6-f57a-461e-81ae-8ec079a41953

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas