Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

ac206440-63b3-4591-bc42-1de4a509bdb5
ac206440-63b3-4591-bc42-1de4a509bdb5
f04563df-3b40-40a7-b29c-d455883da4f4
f04563df-3b40-40a7-b29c-d455883da4f4

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinis
Reinis

Sporto ar zvaigzni

  1. septembrī Pauzera pļavā, notika Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projekta konkursa īstenošana “Sporto ar zvaigzni” otrais pasākums. Pasākumu organizēja “Sportiskie krokši”. Pasākumā piedalījās 5.-6. klases.

Uz šo pasākumu kā sporta “zvaigzne”- ieradās vieglatlēts Reinis Kreipāns. Pasākuma  tēma- vieglatlētika. Ar šo pasākumu velējāmies mudināt bērnus pievērsties vieglatlētikai vai sportam un parādīt , ka brīvo laiku var pavadīt veselīgi un aktīvi. Reinis tiešām bija ļoti atsaucīgs, un pats velējās bērniem pastāstīt savu ceļu uz saviem mērķiem un sasniegumiem, kā arī atbildēja uz jautājumu -  kāpēc vajadzētu pievērsties sportam.

Pēc stāstījuma dalībnieki sadalījās 5 lielās grupās un devās uz stafetēm pildīt uzdevumus saistībā ar vieglatlētiku. Vienu stafeti mūsu viesis pats izdomāja  dalībniekiem. Viss pasākums tikai aizvadīts jautras un mūsdienīgas mūzikas skaņās. Šī pasākuma uzvarētāji bija komanda “Kinderi”. Yuuuhuuuu! Apsveicām uzvarētājus un gaidām arī tevi uz nākamo pasākumu. Yuhuuu!

 “Sportiskie krokši”

 

Sporto ar zvaigzni galerija

Sporto ar zvaigzni

  1. maijā Pauzera pļavās, kad nebija pārāk labs laiks, notika Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projekta konkursa īstenošana “Sporto ar zvaigzni’’ pirmais pasākums. Pasākumu organizēja “Sportiskie Krokši”. Pasākumā piedalījās 4.-8. klases skolēni, kuri aptauju lapiņā atzīmēja to, ka vēlas piedalīties pasākumā, kurš saistīts ar futbolu.

 Uz šo pasākumu ieradās šī sporta veida 󠆾"zvaigzne"”- Elīza Spruntule. Pasākums bija saistīts ar futbolu, kurš mudināja bērnus pievērsties futbolam un saprast, ka brīvo laiku var pavadīt aktīvi un jēgpilni.  Elīza bija ļoti atsaucīga un pastāstīja par to, kādēļ viņa pievērsās tieši futbolam. Cerēsim, ka šis stāsts kādu iedvesmos spēlēt futbolu.

 Pēc stāstījuma dalībnieki sadalījās četrās komandās un devās uz stafetēm, kur viņus gaidīja pārbaudījumi - saistībā ar futbolu kakāt  Pasākums tika aizvadīts jautras mūzikas pavadījumā. Pasākuma beigās apkopojām visu komandu rezultātus, tādejādi mēs noskaidrojām šī pasākuma uzvarētāju. Un tā bija komanda ar nosaukumu “CĪSIŅI “ -uhuuu! Uzvarētāji ieguva konfekšu kasti, bet pārējie nepalika bešā. Viņi ieguva gardumus no “Skrīveru saldumiem”. Pasākuma beigās jebkuram bija iespēja iegūt autogrāfu un bildi no Elīzas! Elīza parakstījās uz mūsu sagādātās bumbu, kura stāvēs mūsu skolā.

 Lielu paldies sakām Tukuma Sporta skolai par laukuma piešķiršanu un A/S “Telms” par balviņām katram dalībniekam.  Un, protams, paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja mūs.

“Sportiskie krokši” – Adele Kārkliņa, Katrīna Ungure, Annika Kristena Ozoliņa

2019.gada 5.jūnijā

“Blēņas un Ziedonis”

Tiešām? Patiešām! Imants Ziedonis veiksmīgi ir blēņojies ar vārdiem, emocijām un dažādiem priekšmetiem. Rezultātā mēs lasām gan Krāsainās pasakas, gan Visādas pasakas, gan Blēņu pasakas. Lasām, iztēlojamies un reizēm izmantojam, lai spēlētu teātri.

Lūk, par pasaku klausīšanos, par teātra spēlēšanu tad 5.un 6.klases tikās ar Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzeja darbiniecēm - Diānu un Lauru.2019.gada 9.oktobrī skolā notika drāmas darbnīcas saistībā ar Imanta Ziedoņa Blēņu pasakām.

Nodarbību sākumā muzeja darbinieces pastāstīja par Imanta Ziedoņa bagāto pasaku klāstu. Tālāk jau skolēni ieklausījās aktiera Kaspara Znotiņa balsī, kurš lasīja Imanta Ziedoņa ”Pasaku par smalko žogu”. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi pēc pasakas noklausīšanās. Visinteresantāk un atraktīvāk skolēniem veicās  pasakas izdomāšana un attēlošana. Muzeja darbinieces aicināja izvēlēties dažādus priekšmetus, kuri sastopami Imanta Ziedoņa pasakās, un par šiem priekšmetiem sacerēt pasaku. Pasaka pēc tam bija jāattēlo pārējiem klases biedriem.

“Blēņas un pasakas” organizēja Rīgas rakstniecības un mūzikas muzejs projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

 

blenas1
blenas1
  
blenas
blenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pats būvēju savu  nākotnes māju …”

2.klases skolēni 29.maijā  iniciatīvas “Latvijas skolas somas” ietvaros  apmeklēja ZINOO Rīgā , kur notika izglītojoša    nodarbība “Arhitektūra” ar skolēnu aktīvu līdzdarbošanos augstākā torņa būvēšanā. Gides vadībā tika pārrunāti inženieru zinātņu virzieni.

 Sadarbības prasmju eksāmens bija turpmākās 40 minūtes, jo klases tika sadalītas grupās un uzdevums bija izgatavot augstāko un stabilāko torni. Pēc šīs nodarbības varējām iepazīt, pētīt, pūst, vilkt, celt, likt, domāt, meklēt zinātnes brīnumus, kas šajā centrā ir radīti bērniem saprotamā, eksperimentējamā, pētāmā formā!

2bb
2bb
  
2b
2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēd uz sliekšņa pasaciņa…”

/ Aspazija/

22.maijā Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolā notika pasaku diena “Sēd uz sliekšņa pasaciņa…”. Pasākums tika finansēts no iniciatīvas Latvijas skolas soma.

Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvāja skolēniem iejusties pasaku tēlos. Sākumā tika sadalītas lomas, tad muzeja darbiniece iejutās režisores lomā, lasīja pasaku un ieteica katram tēlam, kā vajadzētu darboties.

1.a klasīte  un 3.a klase veiksmīgi izspēlēja Ē.Ādamsona pasaku “Čigānmeitēns Ringla”. Katram skolēnam tika iedalīta kāda loma. Skolēni sākumā mazliet biklāk, vēlāk jau drošāk bija iejutušies savā tēlā.

Atraktīva un skaļa izdevās izrāde R.Blaumaņa “Velniņi”, šīs pasakas tēlus izspēlēja 4.a un 3.b klases skolēni.

1.b klasīte jau klasē bija izlasījuši V.Plūdoņa pasaku “Eža kažociņš”, tādēļ iejušanās pasaku tēlos nesagādāja nekādas grūtības.

K.Skalbes pasaku “Kaķīša dzirnavas” iestudēja 4.b klase.

Pēc pasākuma bērni bija tā aizrāvušies ar teātra mākslu, ka dažas meitenes jau dibināja savu privāto teātri. Skolēni sacīja, ka šādā veidā – izspēlējot tēlus un iejušanās lomā  - labāk palīdz  atcerēties pasakas saturu.

Pasaku diena bija lieliska, paldies atraktīvajam muzeja darbiniecēm Gundegai un Martai.

pasac_1
pasac_1
  
pasac_2
pasac_2
  
pasac_3
pasac_3
   
pasac_4
pasac_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arī melot ir jāprot!

7.maijā mūsu skolā viesojās Talsu novada muzeja darbinieki ar izglītojošu programmu    „ Melu klubs”. Likās interesanti -  muzeja darbinieki, kam visi fakti un informācija ir patiesa, pēkšņi piedāvā pasākuma  nosaukumā  vārdu – meli.Ko tas nozīmē? Pavisam vienkārši – muzeja darbinieki izveidojuši atraktīvu veidu, kā iepazīstināt skolēnus ar vēsturiskiem priekšmetiem.

Pasākums tika finansēts no iniciatīvas „ Latvijas skolas soma”, tajā piedalījās 5.un 6.klasu skolēni.

Pasākums bija kā spēle, un noteikumi šādi – tiek paradīts skolēniem kāds sens priekšmets, tad katrs muzeja darbinieks, iejuties kādā tēlā,  iepazīstina ar priekšmeta pielietojumu.Stāstījumi ir dažādi, skolēniem jāmēģina uzminēt, kura stāsts ir patiesība, jāsaprot, kas tad šis priekšmets ir.

Senlietas, kuras tika demonstrētas tiešām bija netradicionālas,stāstījumi tik profesionāli un ticami, ka gribējās noticēt ikvienam.

Bija patīkami vērot, kā skolēni apspriedās, izteica minējumus, reizēm padevās bara instinktam, taču daudzi ļoti patstāvīgi pieņēma lēmumu.

Manuprāt, muzeja darbinieki atraduši veiksmīgu pieeju skolēniem, lai mudinātu viņus iepazīt vēsturi, iepazīt senos sadzīves priekšmetus un instrumentus.

Paldies Talsu novada muzeja direktorei Mirdzai Jonelei, / kura pati bija iejutusies Suitu sievas tēlā /un  paldies viņas lieliskajai komandai!

WhatsApp Image 2019-05-08 at 19.18.54 (1)
WhatsApp Image 2019-05-08 at 19.18.54 (1)
 
WhatsApp Image 2019-05-08 at 19.18.47
WhatsApp Image 2019-05-08 at 19.18.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par vēsturi caur dejas prizmu.


      2019. gada 16.aprīlī Tukuma kultūras namā notika Jelgavas deju studijas “Benefice” izrāde “Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem”. Mūsu skolas 8. un 9. klašu skolēni izrādi noskatījās iniciatīvas “Latvijas skolas soma “ietvaros.
      Dejas izrāde, kā laikmetīgas dejas interpretācija par laika posmu, kas saistās ar cilvēku izsūtījumiem Sibīrijā. Šoreiz izrāde saturiski veidota, lai atspoguļotu tieši bērnu sajūtas, pārdzīvojumus. Izrādē piedalījās dažāda vecuma bērni, ar lieliskajām dejas prasmēm, kā arī ar mīmikas un žestu valodas palīdzību, skatītājiem tika rādītas ainas par tā laika notikumiem. Kustības perfekti attēloja izsūtīto bērnu emocijas – nesapratni, bailes, izmisumu, nedrošību, naidu. Dejas izrāde bija veidota tā , lai skatītājs izprastu visus izsūtījuma posmus. No dzimto māju atstāšanas līdz brīdim, kad atkal varēja atgriezties dzimtajā sētā. Lielākā izrādes daļa atspoguļoja izsūtījumā esošo laiku – sadzīvi, darbu, rotaļas un jauniešu savstarpējās attiecības.
     Deju kustības bija mazliet nepierastas, tās bija asas, dejas ritmi un soļi trauksmes pilni, nemierīgi. Viss radīja izrādes iespaidīgumu un atmosfēru, kura ikvienam raisīja pārdomas par tā laika notikumiem, par tā laika bērnu likteņiem Sibīrijas plašumos.
     Skolēni vēstures stundās jau bija Latvijas traģiskās vēstures lappuses, saistītas ar izsūtījumu, iepazinuši, tāpēc noteikti vieglāk bija uztvert saturu. Apgūtā teorija viņiem deva iespēju dziļāk izprast cilvēku likteņus un pārdzīvojumus, kurus varēja vērot dejotāju kustībās un sejas izteiksmēs.

gorodki
gorodki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

 Marta pēdējā nedēļa mūsu skolā  iesākās ar vēsturē nozīmīgu Atceres pasākumu – 25.martu – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu. Klases audzinātāji pārrunāja ar skolēniem šīs dienas baiso nozīmi Latvijas vēsturē. Tādēļ likumsakarīgi nedēļas beigās – 29.martā– turpinājās vēstures tēma.

Skolā viesojās vīru kopa “Vilki” ar koncertlekciju “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”. Seši braši vīri, tērpušies senlatviešu karavīru formas tērpos, izdziedāja karavīru dziesmas no I. pasaules kara laika  līdz pat II. pasaules kara leģionāru un nacionālo partizānu dziesmām. Dziesmas mijās ar stāstījumu par latviešu karavīru gaitām. Skolēniem tika rādīti senie ieroči un atskaņoti seni latviešu mūzikas instrumenti, kurus paši koncerta dalībnieki ir gatavojuši.

Dziesmu melodijas un vārdi bija visdažādākie – no smeldzīgām sāpēm līdz jestriem  karavīru jokiem. Kā paši dalībnieki sacīja, viņu mērķis ir stāstīt jaunākajai paaudzei par seno karavīru apģērbiem, bruņojumu, par brīvības cīņām, par latviešu karavīru sīkstumu un patriotismu.

Koncertlekcija tika finansēta ar “Latvijas skolas somas “atbalstu. Tiešām šīs koncertlekcijas saturs precīzi  formulē iniciatīvas “Latvijas skolas somas” saturisko jomu – Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Vēsturiskais faktu materiāls papildināts ar reāliem stāstījumiem, skolēni patiesi redzēja, kā šie vīru kopas dalībnieki saglabā vectēvu piemiņu ar dziesmas un aktīvas darbošanās palīdzību.

Pasākuma noslēgumā vīru kopas “Vilki” dalībnieki pasniedza dāvinājumu skolai – grāmatu “Pulcējaties zem latviešu karogiem”. Skolas direktore Līga Zaķe, saņemdama dāvinājumu, no sirds pateicās par saturisko un emocionālo priekšnesumu.

 

 

IMG_20190329_103543
IMG_20190329_103543
   
IMG_20190329_105045
IMG_20190329_105045

IMG_20190329_112347
IMG_20190329_112347
 

 

 

 

 

 

 

 “Sapņu kuģis” Tukumā!

2019.gada  20.martā ikviens  Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolas 1.-3.klases  skolēns varēja pasapņot par savu sapņu kuģi! Kāpēc tieši sapņot šajā  dienā par kuģi? Tāpēc ka skolā viesojās Rīgas leļļu teātris ar izrādi “Sapņu kuģis”. 

sapnu_kugis1
sapnu_kugis1
sapnu_kugis
sapnu_kugis

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros skolēni iepazina rūķu puiku Diļļuku, kurš ļoti gribēja sadraudzēties ar jūru. Kā nu viņam tur gāja, tam visam līdzi sekoja skolēni. Leļļu teātris bija kā lasīšanas stunda, tikai ar pasaku tēliem , kuri atdzīvojās. Uztvert pasaku sākumskolas vecuma skolēniem  ir vieglāk, ja tēli ir redzami. Klausoties pasaku, ir jāiztēlojas, kas tur notiek , kā izskatās pasaku tēls, bet ar leļļu teātra palīdzību “bilde” jau acu priekšā.

Skolēniem tika  dota iespēja sekot līdzi Rūķa pārdzīvojumiem, emocijām, tā atraisot skolēnu emocionālo pasauli.                                                                                                                                                       

Pastarpināti lugas tekstam tika meklētas atbildes uz vairākiem jautājumiem. Vai citi mums var palīdzēt īstenot sapni, vai mums pietiek reizēm apņemšanās savu sapni pārvērst īstenībā?

Leļļu teātra izrāde bija atraktīva, skolēni sekoja līdzi ar aizrautību, ko apliecināja izrādes laikā paustās emocijas.

 

 

“Kas par traku, tas par traku”

kaspar_traku
kaspar_traku
taspar_traku
taspar_traku

28.martā skolā notika koncertizrāde “Kas par traku, tas par traku” – Vācieša  bērnu dzeju skandēja un muzikālā ietērpā atskaņoja apvienība “Trīs māsas”. Mākslinieki - Dita Balčus, Elizabete Balčus, Egija Silāre, Māris Bezmers, Kristiāna Abiļeva, Gidonš Grīnbergs un Artis Gāga – skolēniem uzbūra Vācieša dzejas vizuāli muzikālus dzejas tēlus.

Skolēni iepazina flautas maigo skanējumu, saksofona liegās melodijas, čella īpatnējās skaņas. Dzejas lasījumi ļoti meistarīgi tika sasaistīti ar katra minētā mūzikas instrumenta īpatnējo  skanējumu.

Izrādi neierastu darīja skolēnu attieksme pret dzirdēto, jo daudzi audzēkņi literatūras stundās bija lasījuši un pat mācījušies no galvas O. Vācieša dzejoļus. Māksliniekiem bija patīkams pārsteigums, izdzirdot un redzot skolēnus, kuri skaitīja līdzi koncertā runātos dzejoļus.

Tika iepazīti tādi tēli kā “zirgs, kas naktī zviedz”, “rūķītis, kurš tiepties sāk”, ”divi braši zēni” un “Šlopster - Klopsters”.

             Izrādes īpašo gaisotni radīja dzejas un mūzikas tēlu apvienojums, ko rotaļīgā vieglumā izspēlēja mākslinieki. Arī skolēni tika aicināti līdzdarboties, piemēram, dejojot krakovjaku sēdus.

            Izrāde bija interesanta un daudzi teksti tik “lipīgi”, ka pat nākamajā dienā šur tur skanēja rindas no izrādes.

            Izrāde tika finansēta no iniciatīvas “Latvijas skolas soma”.

Šreks un ēzelītis arī gaida Ziemassvētkus!

20181210_121021 (1)
20181210_121021 (1)
20181210_100522 (1)
20181210_100522 (1)

20181210_120911 (1)
20181210_120911 (1)
20181210_121030 (1)
20181210_121030 (1)

 

 

 

10.decembrī pie Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolas 1.-4.klašu audzēkņiem viesojās leļļu teātris. Galvenie varoņi Šreks un ēzelītis iepriecināja skolēnus ar interesantu izrādi un koncertprogrammu. Skolēni kopā ar lugas varoņiem dziedāja Ziemassvētku dziesmiņas, kustējās dejas ritmos un labprāt atbildēja uz dažādiem jautājumiem par Ziemassvētkiem. Skolu jau 10.decembrī piepildīja Ziemassvētku dziesmu skaņas, kuras ikvienam lika apzināties Ziemassvētku tuvošanos.

Pasākums tika finansēts ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu, un ar šo koncertprogrammu “Šreks un ēzelītis dejā lec” noslēdzām 1.semestra iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumus.

 

Pēdas sniegā 

20181122_131253 (1)
20181122_131253 (1)
20181122_115112 (3)
20181122_115112 (3)

 

 

 

 

 

 

 

Kam pieder noslēpumainās pēdas sniegā? Dabas pētnieks Darvins 22.novembrī devās pie Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolas pirmās un otrās klases skolēniem, lai to kopīgi noskaidrotu. Mazie klausījās, izteica minējumus, mēģināja iztēloties šo noslēpumaino viesi, kurš samulsināja pat dabas pētnieku. Tāda noslēpumaina aina tika uzburta teātra izrādē “Nenotikušais atklājums”. Aktieris ar savu tēlojumu bērnos radīja ziņkāri, rosināja klausīties stāstījumā, lai bērni paši mēģinātu atklāt šo noslēpumu. Tomēr nenākas viegli mazajiem uzminēt noslēpumaino viesi, tādēļ lugas izskaņā visi nolemj, lai noslēpums paliek neatklāts. Vērojot skolēnu aktīvo iesaistīšanos, bija prieks dzirdēt skolēnu izteiktos minējumus, prieks par bērnu aktīvo līdzdarbošanos. Izrādes mērķis bija mazos skatītājus ieinteresēt, aktierim tas tiešām izdevās. Ja izrādes sākumā skolēni bija klusi, mazliet bikli, tad jau pēc 10 min situācija mainījās, un zālē notika aktīva līdzdarbība.

Pēc izrādes skolotāji aizdomājās par to, ka lasīšanas stundās šāda stāsta vai pasakas izspēles metode bērnos vairāk radīs interesi par grāmatām, bērnos raisīs atvērtību un iedrošinās ikvienu.

Izrādi skolēni skatījās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas 2.teātris

Īsi pirms Latvijas simtgades,15.novembrī, Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskolas 8.un 9.klases audzēkņi devās uz Nacionālo teātri, lai noskatītos netradicionālu teātra izrādi “Tikšanās vieta: 2.pilsētas teātris”. Izrāde piedāvāja skatītājiem iejusties Valsts dibināšanas dienā -100 gadus seno notikumu atmosfērā.

Pēc izrādes savās emocijās un pārdomās dalījās 8.a klases skolēni. Daudzi skolēni pozitīvi vērtēja iespēju interesantā veidā klausīties izrādi, ar austiņu palīdzību, kas deva iespēju skolēniem izvēlēties runātāja attieksmi, balss stilu un intonāciju. Daži šo pasākumu pielīdzināja vēstures stundai, uzsverot, šādi izzinot vēstures faktus, mācītos ikviens, pat lielākais sliņķis. Meitenes vairāk uzsvēra, ka izrādes komentāri palīdzēja uztvert tā laika vēsturisko situāciju un noskaņu, savukārt zēniem patika komentāru dažādība, reizēm smieklīgais un nenopietnais radīja izklaidējošu gaisotni.

Izrāde skolēni noskatījās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

 

Kultūras dienas Tukumā 

IMG_0018
IMG_0018

No 15.oktobra līdz 17.oktobrim notika Kultūras dienas Tukumā, kuras finansiāli atbalstīja Tukuma novada Dome, dāvinot iespēju skolēniem iepazīties ar teātra izrādēm dažāda vecuma skolēniem. Pēc izrādēm skolēniem bija radīta iespēja orientēties Tukuma laikā un telpā. Klases kolektīviem bija piedāvātas plašas Tukuma muzeju sagatavotas programmas dažādās vietās. Muzeja apmeklējumi tika finansēti no valsts iniciatīvas “Latvijas skolas soma”. Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās muzeju piedāvātajās programmās. Piedāvājums bija daudzveidīgs, priecēja, ka muzeja darbinieki ļoti profesionāli bija sagatavojuši uzdevumus dažāda vecuma skolēnu auditorijai.

Tukuma Mākslas muzeju apmeklēja 6.klases un 7.klases skolēni, kuri pēc tam, rakstot atsauksmes, minēja daudz interesantu faktu par tukumnieku Leonīdu Āriņu. Skolēniem izbrīnu radīja šī mākslinieka nesavtība, drosme, kas palīdzēja nosargāt daudz mākslas darbu no iznīcības.
2.b klases kolektīvs kopā ar audzinātāju I.Orbidāni devās uz Pils torni. Pēc audzinātājas teiktā, skolēniem īpaši ir patikusi spēle par Tukumu. Izspēlējušies uz nebēdu!
Krāsaino un silto rudens dienu pilnībā izbaudīja 5.a un 8.a klase, skolēni devās pārgājienā uz Durbes pili un parku. Viņi apmeklēja un iepazina pils telpas, orientējās telpās un piedāvātajā informācijā, centās “caur redzēto un dzirdēto” atšķirt patiesos faktus no mītiem. Daudz noslēpumu, leģendu glabā Durbes pils parks, kurš sagaidīja skolēnus ar krāsaino lapu paklāju un mistiskajām vietām. Skolēni bija pārsteigti – tepat līdzās ir bijuši vēsturiski notikumi, kuri ietekmējuši Latvijas valsts attīstību. Kāds klusi pie sevis noteica: “Redz kā, skrienam pa pasauli, bet tepat līdzās mums ir tik daudz interesanta, vēl neizpētīta, nezināma. Kaut kas neticams! Jāsāk būs ar savas sētas izpēti!”
Imants Ziedonis ir teicis, ”katrai mājai ir savs starojums…”, šoreiz skolēni izjuta savas pilsētas kultūrvēsturisko starojumu, kas saglabājies katrā nelielajā Tukuma ieliņā, katrā senās mājas lievenī, simtgades ozolos un kalnainajos pauguros.

 

“Čomiņi” Upīšos! 

DSCF7721
DSCF7721
 
DSCF7726
DSCF7726
 
DSCF7732
DSCF7732
 
DSCF7735
DSCF7735

29.oktobrī Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolā viesojās Goda teātris no Liepājas ar izrādi „ Čomiņi”. Valsts iniciatīvas „ Latvijas skolas soma” ietvaros tā bija iespēja 6.un 7.klašu skolēniem bezmaksas šo izrādi noskatīties. Izrāde  bija par pusaudžu savstarpējām attiecībām, atslēgas vārds – draudzība. Skolēni, skatoties izrādi, centās saprast, kas tad ir draudzība, vai protam draudzēties un novērtēt savus draugus.

Izrādē notikumi risinājās spraigi, atklājot mūsdienīgas situācijas jauniešu sabiedrībā. Aktieri veiksmīgi iejutās tēlos, atveidojot pusaudžu ikdienas uzvedības un runas kultūru.

Skolēni ar interesi vēroja, ar patiesām emocijām reaģēja uz notikumu attīstību. Pēc izrādes 7.a klases skolēni atklāja savas izjūtas. Viņi bija pārsteigti par aktieru tiešumu un atklātību, pārsteigti par to, ka teksti un uzvedība tika parādīta bez “izpušķojumiem”. Skolēni atzina, ka šādas izrādes ir nepieciešamas, lai reizēm pavērotu savu izturēšanos un komunikāciju no malas.

 

Radošās darbnīcas “Jāņtārpiņi un “Kukaiņi”

Novembris Tukuma E.Birznieka -Upīša 1.pamatskolā iesākās ar radošajām darbnīcām 3.-5.klasēm.Kopā ar skolēniem darbojās projekta speciālistes no SIA “ASPIRED” - Egita Želve un Ineta Gūtmane.

 Radošās darbnīcas bija saistītas ar Latvijas daudzveidīgo un neparasto kukaiņu pasauli. Skolēni, atraktīvi darbojoties, iepazina jāņtārpiņa spīdēšanas noslēpumu, paši izveidoja savu jāņtārpiņu. Īsts komandas un sacensību gars parādījās radošajā darbnīcā “Kukaiņi”, kurā skolēnu izveidotajiem kukaiņiem- pašgājējiem tika sarīkotas nelielas skriešanās sacensības. Radošo darbnīcu vadītājas ļoti prasmīgi teoriju sasaistīja ar praktiskajām nodarbēm. Skolēni atzina, ka laiks paskrējis ļoti ātri un šādā veidā – darbojoties, veidojot un pētot - viņi iemācītos pat sarežģītas lietas.

Radošās darbnīcas veiksmīgi iekļāvās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” saturiskajā jomā – Latvijas daba un kultūrainava.

 

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Pasākumi Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolā:

OKTOBRIS

NOVEMBRIS

DECEMBRIS

 

 

ESF projekts  Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ,

ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus”,

ESF projekts SAM 8.3.2.2. "Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai",

ESF projekts SAM 8.3.5. "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs",

ESF projekts SAM 8.3.4."Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas  samazināšanai"

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas