Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

002
002

 

Valērijs Biļjukins-saimniecības pārzinisar puki
Tatjana Karpova- dežurants
Anda Fridrihsone-apkopēja
Oksana Kapitančuka-apkopēja
Sarmīte Ķēniņa-garderobiste
Lelde Lobodinska-grāmatvede
Rita Indersone-lietvede
Jeļena Zaharova-apkopēja
Vladimirs Biļukins-sētnieks
Zinaīda Nosikova–apkopēja
Elīna Zvēra–apkopēja
Svetlana Zēberga–dežurants
Irina Fišteine- apkopēja
Ļubova Afanasjeva- apkopēja
Edgars Ļiņēvičs- elektriķis
Gunārs Kosolapovs- tehniskais strādnieks
Lana Rezanoviča- skolas medmāsa

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas