Pieejamības rīki

      Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Skola
Skola
 

2023./2024. mācību gadā – Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskolā

Mācās 447 skolēni
Strādā 35 skolotāji.
Skolā ir 18 klašu komplekti.

 

Tukuma E.Birznieka - Upīša 1. pamatskolas  vīzija

 

Skola sekmē vispusīgi attīstīta un lietpratīga skolēna iespējas apgūt zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes un vērtības; veido sociāli atbildīgu personību, kura ar prieku un interesi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

 

Mācību un audzināšanas darba mērķi un uzdevumi 2023./2024.m.g

   

Izglītības iestādes darbības mērķis ir pilnveidot izglītības jomu pārvaldību un atbalstu dažādām mērķu grupām.

Uzdevumi:
1. Kompetenču pieejas mācību satura ieviešana un nostiprināšana mācīšanās un mācīšanas kvalitātes uzlabošanai, mācību stundās efektīvāk izmantojot digitālos resursus un e-vietņu materiālus.
2. Atbalsts iekļaujošās izglītības īstenošanai, nodrošinot metodisko un pedagoģisko palīdzību izglītības iestādes mērķu grupām.
3. Atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei, lai nodrošinātu vēl kvalitatīvāku pārmaiņu procesa ieviešanu.
4. Atbalsts darbā ar izglītojamajiem,radot vidi jauniešu iniciatīvām un līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē, akcentējot izglītības iestādes definētās vērtības – izglītība, atbildība  un cieņa.

Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskolas darba plāns 2023./2024. māc. g. >>Skatīt šeit<<

Mūsu klases, uzsākot 2023./2024. mācību gadu

 

1_a
1_a

1.a klase, audzinātāja  Valentīna Celmiņa

1b (1)
1b (1)

1.b klase, audzinātāja  Kristīne Hiršfelde

 

2a
2a

2.a klase, audzinātāja Rudīte Miklaševiča

 

2b
2b

2.b klase, audzinātāja Zanda Zvirbule

 

3a
3a

3.a klase, audzinātāja Gunita Oknova

3b
3b

3.b klase, audzinātāja Inga Orbidāne

4a
4a

4. a klase, audzinātāja Kristīne Zolte

4b
4b

4.b klase, audzinātāja Vita Pavlovska

5_aa
5_aa

5.a klase, audzinātāja Ilga Jēgere

 

5b
5b

5.b klase, audzinātāja Gita Šverina

6a
6a

6.a klase, audzinātāja  Indra Būmane

6b
6b

6.b klase, audzinātāja  Inita Šteinerte

7a
7a

7.a klase, audzinātājas Agnese Sprūģe

7b
7b

7.b klase, audzinātāja Sarmīte Krūmiņa

8a
8a

8.a klase, audzinātāja Ilze Bērtaite

 

 

8b
8b

8.b klase, audzinātāja Inga Kuple

9a
9a

9.a klase, audzinātāja Ilvars Ruņģis

9b
9b

9.b klase, audzinātāja  Zita Krūmiņa

 

 

pasakumu kalendars

edienkarte

E klase logo 1

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas