Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

2018./2019. mācību gadā – Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskolā:

mācās 353 skolēni
strādā 32 skolotāji.
Skolā ir 17 klašu komplekti.

Tukuma E.Birznieka - Upīša 1. pamatskolas  vīzija

Skola sekmē vispusīgi attīstīta un lietpratīga skolēna iespējas apgūt zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes un vērtības; veido sociāli atbildīgu personību, kura ar prieku un interesi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

 Mācību un audzināšanas darba mērķi un uzdevumi

1. Aktualizēt izvēlētās izglītošanas darba metodes un formas

2. Nodrošināt fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un iekļaujošu mācību vidi /mācību un audzināšanas stundas/.

3. Veidot vadības atbalstu pedagogu komandas darba un savstarpējās mācīšanās procesā /mācāmies iestādē/.

4. Veicināt skolēna harmoniskas personības attīstību, sekmējot audzēkņu izpratni par karjeras izglītību un kultūrvēsturiskām vērtībām /visi ārpusklases pasākumi/.

Mūsu klases, uzsākot 2018./2019. mācību gadu:

1a-klase-audzintja--rudte-miklaevia_29931297347_o
1b-klase-audzintja-zanda-zvirbule_30995603578_o
2a-klase-audzintja--gunita-oknova_30607487697_o
2b-klase-audzintja-inga-orbidne_44818205592_o
3a-klase-audzintja-lga-zae_44147818484_o
3b-klase-audzintja-elita-masaska_29931294977_o
4a-klase-audzintja-valentna-celmia_43957425945_o
4b-klase-audzintja-tamra-balode_43957425695_o
5a-klase-audzintja---ilga-jgere_44147815094_o
5b-klase-audzintja-gita-verina_43957425425_o
6a-klase-audzintja--inita-teinerte_29931293487_o
6b-klase-audzintja-indra-bmana_44147816484_o
7a-klase-audzintja-agnese-brzia_30995603128_o
7b-klase-audzintja-zigrda-lilinfelde_43957424515_o
8-a-klase-audzintja-sarmte-krmia_44147815654_o
8-b-klase-audzintja-inga-kuple_43957423875_o
9-klase-audzintja-zita-krmia_44147814604_o
 • 1a-klase-audzintja--rudte-miklaevia_29931297347_o
 • 1b-klase-audzintja-zanda-zvirbule_30995603578_o
 • 2a-klase-audzintja--gunita-oknova_30607487697_o
 • 2b-klase-audzintja-inga-orbidne_44818205592_o
 • 3a-klase-audzintja-lga-zae_44147818484_o
 • 3b-klase-audzintja-elita-masaska_29931294977_o
 • 4a-klase-audzintja-valentna-celmia_43957425945_o
 • 4b-klase-audzintja-tamra-balode_43957425695_o
 • 5a-klase-audzintja---ilga-jgere_44147815094_o
 • 5b-klase-audzintja-gita-verina_43957425425_o
 • 6a-klase-audzintja--inita-teinerte_29931293487_o
 • 6b-klase-audzintja-indra-bmana_44147816484_o
 • 7a-klase-audzintja-agnese-brzia_30995603128_o
 • 7b-klase-audzintja-zigrda-lilinfelde_43957424515_o
 • 8-a-klase-audzintja-sarmte-krmia_44147815654_o
 • 8-b-klase-audzintja-inga-kuple_43957423875_o
 • 9-klase-audzintja-zita-krmia_44147814604_o
 • Pasākumu kalendārs

  pasakumu kalendars

  Ēdienkarte

  edienkarte

  E- klase

  E klase logo 1

  Labākie sportā

  sport2

  Labākie mācībās

  labakie macibas

  Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

  Direktores vietniece mācību jomā –

  Inita Pabērza t.63122535

  Direktores vietniece audzināšanas jomā –

  Maira Vimba t. 63124570

  Skolotāju istaba – t.63124570 

  Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

  E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv  Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

  Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas