Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

 

SK_1030_23
SK_1030_23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līga Zaķe -skolas direktore, sākumskolas pedagogs
Inita Pabērza- direktores vietniece mācību darba jomā, ķīmijas pedagogs
Maira Vimba- direktores vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras pedagogs
Inga Orbidāne – sākumskolas un datorikas pedagogs
Agnese Sprūģe-angļu valodas pedagogs
Indra Būmane- angļu valodas, ģeogrāfijas pedagogs
Valentīna Celmiņa- sākumskolas pedagogs
Artjoms Grudcins-sporta pedagogs
Atis Kovaļovs - sporta pedagogs
Ilga Jēgere-matemātikas, informātikas pedagogs
Kārlis Kravalis-fizikas un zēnu mājturības pedagogs
Sarmīte Krūmiņa-matemātikas pedagogs
Zita Krūmiņa- vēstures un sociālo zinību pedagogs
Valda Liepiņa-mūzikas pedagogs,
Zigrīda Lilinfelde-meiteņu mājturības un matemātikas pedagogs
Elita Masaļska- sākumskolas pedagogs, logopēde
Rudīte Miklašēviča- sākumskolas pedagogs
Gunita Oknova- sākumskolas pedagogs
Inga Kuple-mākslas pedagogs
Rasma Remese-vācu valodas pedagogs
Inita Šteinerte- krievu valodas pedagogs
Gita Šverina-latviešu valodas pedagogs
Kristīne Zolte -bibliotekāre, angļu valodas pedagogs
Natālija Volkonovska- angļu valodas pedagogs
Zane Zamberga -psihologs
Zanda Zvirbule- sākumskolas un datorikas pedagogs
Ilze Bērtaite- angļu valodas un latviešu valodas pedagogs
Sintija Valucka - bioloģijas pedagogs

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas