Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā izdoti atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem.

Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Valsts pārbaudes darbi 3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – pēc skolas izveidota grafika, rakstu daļa – 3. martā;
  • matemātikā: rakstiski – 9. martā. 

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

  • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
  • matemātikā – 25. februārī;
  • dabaszinībās – 4. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiek:

  • latviešu valodā: rakstu daļa – 19. maijā, mutvārdu daļa – 19. un 20. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 25. maijā, mutvārdu daļa – 25. un 26. maijā;
  • matemātikā – 28. maijā;
  • Latvijas vēsturē – 1. jūnijā.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 183 Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”. 

  “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu.  

Informācija, kas  ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2021.gadā >> Saite<<

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas