Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece izglītības jomā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Augstākie mācību rezultāti 2019./2020.m.g.1.semestrī

 

Nr. Klase Vārds, uzvārds Vidējais vērt. 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      

 “TOP – 3” mācībās 1.semestrī 5.-9.klasēs

 Vieta Klase Vidējais vērtējums ballēs
 1. 5.a 7,39
 2. 8.a 7,02
 3. 6.a 6,95

 

 

 

 

Skolēnu rezultāti novada olimpiādēs

Bioloģijas olimpiādē

Matemātikas olmpiādē -

Angļu valodas 7. -8. kl. olimpiādē -

Vācu valodas 8. kl. olimpiādē -

Ģeogrāfijas olimpiādē               

Mākslas olimpiādē -                 

lepojamies ar mūsu skolas 2. - 4. klašu skolēnu panākumiem novadā latviešu valodas olimpiādē un 1. klašu skolēnu veikumu kombinētajā olimpiādē.

Latviešu valodas olimpiādē -

Kombinētajā olimpiādē -     

 Paldies skolēniem, skolotājiem, vecākiem!

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas