Direktore – Līga Zaķe +371 25447443   Lietvede– t. 25448377 Adrese:  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

RĪKOJUMS  Nr. 7

15.05.2018.                

 Par izglītības programmu īstenošanai izmantojamo mācību literatūru 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumu Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3.punkta 3.14.apakšpunktu, APSTIPRINĀT Skolas izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstus (pielikumā) 2018./2019. mācību gadā.

     Direktore                                                                                            A. Ozerinska

Mācību grāmatu saraksts

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 25447443

Lietvede– t. 25448377

Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv


Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas