Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece izglītības jomā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

Sveicam Tukuma, Engures un Jaunpils novada 5.-8. klašu novada posma matemātikas olimpiādes dalībniekus!

Mūsu skolas skolēnu iegūtie rezultāti:

Klase Vārds, uzvārds Vieta
5. Rems Gastons Dzeguze 3.
5. Ramona Tīruma  atzinība
6. Voldemārs Spunde 2.
6. Samanta Ceirule atzinība
8. Kristaps Jansons atzinība

Paldies matemātikas skolotājiem - Sarmītei Krūmiņai, Zigrīdai Lilinfeldei, Ilgai Jēgerei.

 

Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskolā 4.un 5.februārī notika latviešu valodas un matemātikas olimpiāde sākumskolā.

Sveicam 2.-4.klašu skolēnus - mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus

MATEMĀTIKĀ                                 LATVIEŠU VALODĀ

Jēkabs Akimovs  2.b  1. vieta Madara Lobodinska  2.b  1. vieta
Gunārs Ozoliņš  2.a  2. vieta Keita Pīra  2.a  2. vieta
Madara Lobodinska  2. b  2. vieta Gunārs Ozoliņš  2.a  3. vieta
Alberts Immermanis   2.b  3. vieta Adele Ievīte  2.b  3. vieta
Santa Jurēvica  3. a  1. vieta Roberts Liepiņš  2.b  3. vieta
Daniels Jekelis  3.b  1. vieta Lorete Sergejeva  3.a  1. vieta
Pauls Roze  3.b  2. vieta Santa Jurēvica  3.a  3. vieta
Gabriela Bērziņa  3.a  3. vieta Gabriela Bērziņa  3.a   3. vieta
Raimonds Ansons  4.a 1. vieta Adriana Lagzdiņa  4.b  1. vieta
Tīna Freimane  4.a  2. vieta Raimonds Ansons  4.a   2. vieta
Edvards Klestrovs  4.a  3. vieta Tīna Freimane  4.a  3. vieta

 Vēlam panākumus novadā!

Paldies skolotājiem par darbu!

pankukutirdzins
pankukutirdzins

dizkoncerts
dizkoncerts

sede
sede

30.janvārī plkst.17.30  skolā

                              notiks Skolas Padomes sēde!

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas