Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

DSCF7153
DSCF7153
Zinību diena jeb, kā tā plašāk zināma, 1. septembris ir svētku diena, kurā tiek svinēta skolas gaitu uzsākšana vai atsākšana pēc vasaras brīvlaika. Zinību dienā tiek svinēts mācību gada sākums, jo valstīs, kas svin šos svētkus, līdz ar 1. septembri sākas mācību gads. Varētu teikt, ka šie svētki ir kas tāds, kas mūs atšķir no citu tautu kultūrām, līdz ar to tie ir uzskatāmi arī par neatņemamu Latvijas kultūras vēstures sastāvdaļu.Zinību dienas tradīcijas
Šie ir nozīmīgi svētki skolēniem, studentiem, skolotājiem, kā arī pasniedzējiem. Īpaši būtiski šie svētki ir pirmklasniekiem, kas vēl tikai uzsāk mācības skolā – pirmklasniekiem tas ir īpašs, svinīgs, satraucošs un priecīgs brīdis, kurā ne vien tiek satikta pirmā/-ais audzinātāja/-s, klasesbiedri un skolasbiedri, bet tiek pasniegta arī pirmā ābece, kas simboliski atzīmē bezrūpīgās bērna dienu beigas un skolas gaitu sākumu, kas ar gadiem, arvien augstāk un augstāk vedīs zinību kalnāLatvijā pastāv arī tāda 1. septembra tradīcija, kurā pirmklasniekus svinību vietā svinīgi ieved vecāko klašu skolēni, kuriem konkrētais mācību gads ir pēdējais bezrūpīgais gads pirms eksāmenu kārtošanas un iestāšanās vidusskolā. Pēc pirmklasnieku ievešanas seko īpašs brīdis jeb Pirmais zvans, kad pirmklasnieks iezvana pirmo mācību gada zvanu. Savukārt mācību gada beigās notiek Pēdējais zvans, kad 9. un 12. klašu skolēni iezvana pēdējo sava mācību gada zvanu, lai gatavotos eksāmeniem un pēc tiem iestātos vidusskolās un augstskolās.
1. septembris tradicionāli tiek atzīmēts ar svinīgu pasākumu, uz kuru ierodas ne vien skolēni un skolotāji, bet nereti arī to vecāki, jo arī viņiem līdz ar mācību gada sākumu ikdienā ieviešas ievērojamas pārmaiņas. Nereti pirms 1. septembra svinīgā pasākuma tiek organizēts arī gājiens, kurā piedalās it visi skolēni, studenti, skolotāji un pasniedzēji. Zinību dienas svinības, tāpat kā ikviens svinīgs pasākums, nekādi neiztiek bez skolas vadības uzrunas un vēlējumiem, kā arī neliela svētku koncerta. Ļoti bieži svinīgā pasākuma laikā tiek ievērots līniju princips, kurā 1. līnijā stāv attiecīgi 1. klases skolēni, bet pēdējā līnijā stāv vecāko klašu skolēni. Neskatoties uz mūsdienu modes pastāvīgi mainīgajām tendencēm un niansēm, 1. septembrī dominē galvenokārt klasiskā stila apģērbs baltās un melnās krāsas salikumā.
Pēc svinīgā pasākuma parasti notiek pirmā mācību gada stunda jeb klases stunda, kurā satiekas klasesbiedri un klases audzinātāja vai audzinātājs. Skolēniem, nereti arī to vecākiem, pieņemts skolotājiem dāvināt rudens ziedus, sveicot ar jaunā mācību gada sākšanos. Kā jau svētku dienā pieklājas, šajā dienā nekādas mācības vēl nenotiek – notiek daudz un dažādas citas aktivitātes, kas šo dienu var padarīt svinīgu un priecīgu, piemēram, spēlēs, rotaļas, kā arī citas atrakcijas. Pēc klases stundas visbiežāk notiek fotografēšanās, kuras laikā tiek uzņemta klases kopbilde, kas, kā likums, evolucionārā kārtībā tiek uzņemta katru 1. septembri līdz skolas gaitas tiek beigtas. Neoficiālās daļas izdarības pēc 1. septembra pasākuma tiek organizētas pēc katra kolektīva un ģimenes vēlmēm – piemēram, tiek apmeklēta kāda kafejnīca vai uzrīkots pikniks brīvā dabā, tiek noorganizēts kāds pārgājiens vai ekskursija. Jāpiemin, ka augstskolās 1. septembra tradīcijas nav tik izteiktas.
1. septembris citviet pasaulē
Ņemot vērā to, ka dažādās pasaules valstīs skolas gaitas tiek uzsāktas dažādos laikos, 1. septembris kā Zinību diena attiecas tikai uz postpadomju valstīm, kurās tā vēl tiek svinēta. Jāpiemin, ka ir vairākas Eiropas valstis, kas nav postpadomju valstis un kas ir pieņēmušas 1. septembri par mācību gada pirmo dienu, tomēr tai nav svētku dienas statusa un līdz ar to arī svinīgā pasākuma. Piemēram, 1. septembris ir mācību gada pirmā diena, bet ne svētku diena tādās Eiropas valstīs kā, piemēram, Austrija, Beļģija, Čehija, Vācija, Ungārija, Īrija, Polija, Slovēnija, Anglija, Velsa, kā arī Ziemeļīrija. Pārējās Eiropas valstīs skolas gaitas sākas augusta un septembra citos datumos, piemēram, Dānijā – 12. augustā, Francijā – 2. septembrī, Grieķija – 11. septembrī, Maltā – 22. septembrī, Norvēģijā – 18. augustā.
Mācību gada sākuma datumu atšķirības varētu būt izskaidrojamas ar to vēsturisko veidošanos, proti, skolu izveidošanās pirmsākumos skaidrs bija tas, ka bērniem uz skolu jādodas rudenī, bet konkrēts datums nebija noteikts, jo tas bija tieši atkarīgs no ražas laika beigām, kad visi lauku darbi ir pabeigti un var nodoties mācībām. Kā saprotams, dažādās pasaules teritorijās ražas laika beigas varēja iestāties atšķirīgā laikā, tāpēc arī mūsdienās mācību gada sākums dažādās pasaules teritorijās atšķiras. Laika gaitā tika noteiktas arī mācību gada beigas, kas arīdzan dažādām pasaules valstīm atšķiras.

DSC_0279
DSC_0280
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0291
DSC_0293
DSC_0294
DSCF7137
DSCF7140
DSCF7142
DSCF7150
DSCF7151
DSCF7152
DSCF7153
DSCF7157
DSCF7162
DSCF7171
DSCF7176
DSCF7177
DSCF7180
DSCF7187
DSCF7190
DSCF7198
DSCF7203
DSCF7218
005
DSCF7311
 • DSC_0279
 • DSC_0280
 • DSC_0282
 • DSC_0283
 • DSC_0284
 • DSC_0285
 • DSC_0286
 • DSC_0287
 • DSC_0288
 • DSC_0291
 • DSC_0293
 • DSC_0294
 • DSCF7137
 • DSCF7140
 • DSCF7142
 • DSCF7150
 • DSCF7151
 • DSCF7152
 • DSCF7153
 • DSCF7157
 • DSCF7162
 • DSCF7171
 • DSCF7176
 • DSCF7177
 • DSCF7180
 • DSCF7187
 • DSCF7190
 • DSCF7198
 • DSCF7203
 • DSCF7218
 • 005
 • DSCF7311
 •  

  Pasākumu kalendārs

  pasakumu kalendars

  Ēdienkarte

  edienkarte

  E- klase

  E klase logo 1

  Labākie sportā

  sport2

  Labākie mācībās

  labakie macibas

  Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

  Direktores vietniece mācību jomā –

  Inita Pabērza t.63122535

  Direktores vietniece audzināšanas jomā –

  Maira Vimba t. 63124570

  Skolotāju istaba – t.63124570 

  Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

  Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

  E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lv  Ieraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

  Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas