Direktore – Līga Zaķe +371 63122189, direktores vietniece mācību darbā – Inita Pabērza +371 63122535.   Adrese:   Lielā iela 9, Tukums, LV-3101  T: +371 63124570

TUKUMA E. BIRZNIEKA- UPĪŠA 1. PAMATSKOLA

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

dzeja
dzeja
Dzejas dienas šogad tiks veltītas Ojāram Vācietim un Inesei Zanderei!

Ojāram Vācietim šogad 13.novembrī paliktu 85 gadi
Inese Zandere 15.septembrī svinēs 60 gadus

Plānotās aktivitātes!

1.-4.klases skolēni lasa, zīmē, runā no galvas savus mīļākos dzejolīšus,

priecājas par savu lasītprasmi un radoši pastrādā kopā ar audzinātājām!

No 10.septembra līdz 14.septembrim

5.klases audzēkņi izvēlas kādu Ineses Zanderes dzejoli un ilustrē ,darbs tiek veikts literatūras stundās kopā ar skolotājām Gitu un Ilzi. Rezultātā klasē veidojas zīmējumu izstāde.
6.klases skolēni izvēlas no skolotājas Ilzes piedāvātā dzejas klāsta vienu dzejoli un veido ilustrāciju , ilustrācijas veids var būt dažāds! Rezultātā ir dzejoļu ilustrāciju izstāde.

No 17.septembra līdz 21.septembrim

7.klases jaunieši darbojas gan literatūras stundās, gan veic uzdevumus mājās, veidojot dzejoļu un dažādu latviešu autoru biogrāfiju prezentācijas. Kopīgs pasākums notiks aktu zālē.
8.klases meitenes un zēni izvēlas O.Vācieša vai I.Zanderes dzejoļu nosaukumus un izdomā savu dzejolīti. Klasēs notiek dzejas lasījumi.
9.klases audzēkņi veido dzejas prezentācijas, literatūras stundās ar savu prezentāciju iepazīstina klasesbiedrus.
8.un 9.klasēm paredzēta tikšanās ar dzejnieku, mūziķi Mārtiņu Bergmani / “Lustīgais blumīzers”//laiks tiks precizēts/

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars

Ēdienkarte

edienkarte

E- klase

E klase logo 1

Labākie sportā

sport2

Labākie mācībās

labakie macibas

Direktore – Līga Zaķe t. 63122189 

Direktores vietniece mācību jomā –

Inita Pabērza t.63122535

Direktores vietniece audzināšanas jomā –

Maira Vimba t. 63124570

Skolotāju istaba – t.63124570 

Lietvede– t. 63123261 Skolas adrese – 

Lielā iela 9, Tukums, LV-3101

E-pasts: 1.pamatskola@tukums.lvIeraudzīji kļūdu, dod ziņu!  1.pamatskola@tukums.lv

Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola © 2018. Visas tiesības paturētas